About OSJ

Board of Directors

President

日本光学会会長
Yoshimasa Kawata
Shizuoka Univ.

General affairs

Representative Directors

 • Masahide Itoh(Univ. of Tsukuba)
 • Jun Tanida(Osaka Univ.)
 • Susumu Yamaguchi(Konica Minolta, Inc.)

Directors

 • Muneharu Kuwata(Mitsubishi Electric Corp.)
 • Osamu Matoba(Kobe Univ.)
Committee
 • International coordination Tatsutoshi Shioda(Saitama Univ.)
  Masanori Takabayashi(Kyushu Inst. of Tech.)
 • Award Ryoichi Horisaki(Univ. of Tokyo)
  Yoshito Tanaka(Hokkaido Univ.)
 • General affairs Tomohiro Maeda(Aoyama Gakuin Univ.)
  Toshio Terabayashi(Panasonic Corp.)

Accounts

Director

 • Motoyuki Otake(Nihon Synopsys G.K.)
Committee
 • Accounts Shogo Toda(Nikon Corp.)
  Takeaki Tsutsui(Richo Company, Ltd.)

Publication

Directors

 • Hirotsugu Yamamoto(Utsunomiya Univ.)
 • Masahiro Yamaguchi(Tokyo Inst. of Tech.)
Committee
 • [KOGAKU]
  Editor-in-Chief
  Satoshi Ashihara(Univ. of Tokyo)
  Deputy editor-in-Chief
  Osamu Matoba(Kobe Univ.)
 • HIKARI-HIKARI Committee
  Kanto region Ryoichi Horisaki(Univ. of Tokyo)
  Kansai region Yasuhiro Mizutani(Osaka Univ.)
 • [Optical Review]
  Editor-in-Chief
  Yukihiro Ishii(Tokyo Univ. of Science(emeritus))
  Deputy editor-in-Chief(Publication)
  Masahiro Yamaguchi(Tokyo Inst. of Tech.)
  Deputy editor-in-Chief(Special issue)
  Kazuhiko Oka(Hirosaki Univ.)

Projects

Directors

 • Muneharu Kuwata(Mitsubishi Electric Corp.)
 • Osamu Matoba(Kobe Univ.)
 • Mamoru Hashimoto(Hokkaido Univ.)
Committee
 • Project Kazuya Nakano(Seikei Univ.)
  Takashi Kakue(Chiba Univ.)
 • Optical Symposium Takehiko Nakai(Canon Inc.)
  Yousuke Kuriyama(Nikon Corp.)
 • Winter Symposium Yasushi Kagoshima(Univ. of Hyogo)
  Kentaro Iwami(Tokyo Univ. of Agriculture and Technology)
 • Optics & Photonics Japan
  Kaoru Minoshima(Univ. of Electro-Communications)
  Masanobu Haraguchi(Tokushima Univ.)
  Wataru Inami(Shizuoka Univ.)
  Takeo Minamikawa(Osaka Univ.)

External affairs

Director

 • Hirofumi Tsuchida(Team-Opt Corp.)

Publicity

Director

 • Manabu Sato(Yamagata Univ.)
Committee
 • KOGAKU・Web Takashi Notake(Ishinomaki Senshu Univ., Nov.)
  Yasunobu Iga(Olympus Medical Systems Corp.)
 • E-mail・Server Kota Kumagai(Utsunomiya Univ.)
  Kazumichi Yoshii(Ryukoku Univ.)

Membership(increasing membership, future issues, etc.)

Directors

 • Jun Tanida(Osaka Univ.)
 • Yoko Miyamoto(Univ. of Electro-Communications)

University-industry research collaboration(research group, specialty committee, branch, etc.)

Director

 • Susumu Yamaguchi(Konica Minolta, Inc.)

Auditor

 • Tsutomu Shimura(Univ. of Tokyo)