Board of Directors

President

Susumu Yamaguchi
Konica Minolta, Inc.

General affairs

Representative Directors

 • Masahide Itoh(Univ. of Tsukuba)
 • Jun Tanida(Osaka Univ.)
 • Yoshimasa Kawata(Shizuoka Univ.)

Directors

 • Muneharu Kuwata(Mitsubishi Electric Corp.)
 • Osamu Matoba(Kobe Univ.)
Committee
 • International coordination Atsushi Ono(Shizuoka Univ.)
  Haruki Mizushima(Tokushima Univ.)
 • Award Yuichi kozawa(Tohoku Univ.)
  Takeo Minamikawa(Tokushima Univ.)
 • General affairs Masaru Sakai(Univ. of Yamanashi)
  Kenji Nagatomi(Panasonic Corp.)

Accounts

Director

 • Takeshi Shimano(Hitachi, Ltd.)
Committee
 • Accounts Kozue Kanno(Nikon Corp.)
  Takahiro Nakayama(Richo Company, Ltd.)

Publication

Directors

 • Hirotsugu Yamamoto(Utsunomiya Univ.)
 • Masahiro Yamaguchi(Tokyo Inst. of Tech.)
Committee
 • [KOGAKU]
  Editor-in-Chief
  Hirotsugu Yamamoto(Utsunomiya Univ.)
  Deputy editor-in-Chief
  Satoshi Ashihara(Univ. of Tokyo)
 • HIKARI-HIKARI Committee
  Kanto region
  Kenji Tsujino(Tokyo Women`s Medical Univ.)
  Kansai region
  Kenji Kintaka(AIST)
 • [Optical Review]
  Editor-in-Chief
  Yukitoshi Otani(Utsunomiya Univ.)
  Deputy editor-in-Chief
  Masahiro Yamaguchi(Tokyo Inst. of Tech.)
  Deputy editor-in-Chief
  Yukihiro Ishii(Tokyo Univ. of Science(emeritus))

Projects

Directors

 • Muneharu Kuwata(Mitsubishi Electric Corp.)
 • Osamu Matoba(Kobe Univ.)
 • Hirotsugu Yamamoto(Utsunomiya Univ.)
 • Mamoru Hashimoto(Hokkaido Univ.)
Committee
 • Project Tomoya Nakamura(Osaka Univ)
  Makoto Okano(National Defense Academy)
 • Optical Symposium Kazutaka Noguchi(Konica Minolta, Inc.)
  Terutaka Nakagawa(Olympus Corp.)
 • Winter Symposium Toshiharu Saiki(Keio Univ.)
  Nobuharu Yoshikawa(Saitama Univ.)
 • Optics & Photonics Japan
  Hirotsugu Yamamoto(Utsunomiya Univ.)
  Mamoru Hashimoto(Hokkaido Univ.)
  Kouichi Nitta(Kobe Univ.)
  Tatsutoshi Shioda(Saitama Univ.)

Publicity

Director

 • Yusuke Sando(ORIST)
Committee
 • KOGAKU・Web kei Kanari(Utsunomiya Univ.)
  Toshiyuki Sudo(Canon Inc.)
 • E-mail・Server Takashi Kakue(Chiba Univ.)
  Yoshiaki Nakajima(Toho Univ.)

Membership(increasing membership, future issues, etc.)

Director

 • Yoshimasa Kawata(Shizuoka Univ.)
 • Yoko Miyamoto(Univ. of electro-communications)

Auditor

 • Tsutomu Shimura(Univ. of Tokyo)