About OSJ

Directors and committees of the 1st term

President

日本光学会会長
Kazuo Kuroda
Utsunomiya Univ.

General affairs

Representative Director

 • Masahide Itoh(Univ. of Tsukuba)

Representative Director: Kansai

 • Jun Tanida(Osaka Univ.)

Director: Record

 • Takashi Fukuda(AIST)
Committee
 • General affairs Atsushi Wada(National Defense Academy), Takashi Kakue(Chiba Univ.)
 • International coordination Akihiro Tagaya(Keio Univ.), Yasuyuki Ozeki(Univ. of Tokyo)
 • Scholarship [HIKARI-MIRAI] Tomoko Iiyama(Panasonic Corp.)
 • Branch
  Hokkaido Hideki Fujiwara(Hokkaido Univ.)
  Tohoku Atsushi Sato(Tohoku Inst. Tech.)
  Cyubu Keiichiro Kagawa(Shizuoka Univ.)
  Shinetsu Masayuki Nakamura(Shinshu Univ.)
  Hokuriku Hiroki Fujita(Univ. of Toyama)
  Kansai Akio Mizutani(Osaka Pref. Univ.)
  Cyugoku・Shikoku・Kyushu Panart Khajornrungruang(Kyushu Inst. of Tech.)

Accounts

Director

 • Susumu Yamaguchi(Konica Minolta, Inc.)
Committee
 • Accounts Takanobu Osaka(Ricoh Co Ltd.), Yosuke Okuhira(Nikon Corp.)

Publication

Director

 • Toshiaki Iwai(Tokyo Univ. of Agriculture and Tech.)
Committee
 • [KOGAKU]
  Editor-in-Chief Manabu Sato(Yamagata Univ.)
 • [Optical Review]
  Editor-in-Chief Suezou Nakatate(Tokyo Polytechnic Univ.)
  Publisher-in-Chief Ribun Onodera(Polytechnic Univ.)

Conferences

Director

 • Tsutomu Shimura(Univ. of Tokyo)
Committee
 • Optical Symposium Toshiyuki Sudo(Canon Inc.), Chiemi Fujikawa(Tokai Univ.), Eiji Nomura(Konica Minolta, Inc.)
 • Winter Symposium Yuuki Watanabe(Yamagata Univ.), Hidenobu Arimoto(AIST)
 • Optics & Photonics Japan Katsuhiko Miyamoto(Chiba Univ.), Izumi Nishidate(Tokyo Univ. of Agriculture and Tech.), Katsumasa Fujita(Osaka Univ.)

Public relations

Director

 • Hiroshi Miyamae(Konica Minolta, Inc.)
Committee
 • Publicity Jin Lianhua(Univ. of Yamanashi), Takahiro Amauchi(Olympus Corp.)

Publicity・Web

Director

 • Yuusuke Ogura(Osaka Univ.)
Committee
 • Web Takeshi Takahashi(Polytechnic Univ.), Kowa Koida(Toyohashi Univ. of Tech.)

Projects(symposium, seminar, research groups, etc.)

Director

 • Yoshio Hayasaki(Utsunomiya Univ.)

Auditor

 • Hisao Kikuta(Osaka Pref. Univ.)